Aktuell driftinfo

Driftinfo historik

Nedan presenteras våra senaste driftstörningar. Dessa är nu åtgärdade.