Aktuell driftinfo

Driftinfo historik

Nedan presenteras våra senaste driftstörningar. Dessa är nu åtgärdade.

Strömavbrott

2023-12-06 14:15: Ett strömavbrott har medfört en mindre driftstörning i vårt nät som påverkar vissa kunders internet och TV-tjänst. Felsökning pågår och problemet förväntas vara avhjälpt inom kort. 2023-12-06 16:00: Både TV-tjänsten och Internet-tjänsterna ska nu vara åtgärdade.

Planerat Underhåll

2023-04-03 – Alla problem åtgärdade. – Allt ska nu fungera igen, kvarstår problem hos er kontakta vår support på info@borenet.se eller 0141-209700. 2023-04-03 – Fortsatta TV-problem. – En del kunder kan ha fortsatta problem med TV-tjänsten. Utsikt arbetar på att lösa problemet. 2023-04-03 – 00:00-06:00 – Utsikt kommer att genomföra Läs mer…