Ervasteby

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

 

 

2022-04-29: Stora delar av stamnätet är nu färdiggrävt och vi börjar nu med att dukta sträckorna.

 

2022-01-18: Stamgrävning pågår. Mer information kommer att publiceras löpande.

 

Avtal för fiberinstallation