Ervasteby

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

2021-01-11: Grävning påbörjad.

2020-11-16: Projektering av området pågår.