Sjölunda

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

 

2021-06-10: Områdesnätet är färdigt.

 

2021-05-03: Grävning pågår.

 

2021-03-29: Projektering av området är färdigt. Grävning påbörjas under våren 2021.