Sjölunda

Projektstatus

Beställ dina tjänster

 

 

2022-04-25: Fibernätet i Sjölunda är nu driftsatt. Alla kunder som har fått sin fiber installerad kan nu börja använda fiberanslutningen. Har ni inte redan blivit kontaktade så ring oss på 0141-209700 för mer information.

 

2022-04-06: Svetsning samt installationer i området pågår. Nätet kommer att driftsättas inom kort.

 

2022-03-16: Blåsning av kundkablar pågår och installationer i området påbörjas inom kort. Mer information kommer.

 

2022-01-20: Nu är grävningen igång.

 

2022-01-18: Vi planerar att påbörja stamgrävningen inom två veckor. När detta är klart så påbörjar vi arbetet med dukt och fiberblåsning.

 

2021-12-10: Vi räknar med att de sista tillstånden för grävning inkommer till oss inom kort. När alla tillstånd är klara så uppdaterar vi projektsidan med planerad grävstart.

 

2021-06-10: Områdesnätet är färdigt.

 

2021-05-03: Grävning pågår.

 

2021-03-29: Projektering av området är färdigt. Grävning påbörjas under våren 2021.