Lemunda

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

2022-04-29: Blåsning och förberedelser av stamnätet pågår.