Kopparfall

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

2022-04-29: Blåsning och förberedelser av stamnätet pågår.

 

2021-12-13: Stora delar av stamnätet är nu färdiggrävt och kunderna i området planeras att anslutas Q1-2022. Mer information kommer.