Dansby

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

 

2023-06-22: Fibernätet tänds upp och de första kunderna i området är aktiverade. Vi fortsätter arbetet med att ansluta resterande fastigheter.

 

2023-06-12: Grävning har nu slutförts och arbetet med att ansluta fastigheter pågår för fullt.

 

2023-05-02: Grävning har nu påbörjats i området och pågår för fullt.