Zinkgruvan

Projektstatus

Projektering

 

2024-03-01: Projektering pågår och vi tar in intresseanmälningar från området.

 

Avtal för fiberinstallation