Stora Forsa

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

2022-01-20: Efter önskemål från boende i området har vi beslutat att ställa in mötet lördag 22 jan p.g.a. av rådande Covidsituation. Nytt datum för mötet meddelas senare.
Tack för er förståelse.

 

2022-01-05: Vi kommer att hålla ett informationsmöte där vi presenterar våra utbyggnadsplaner för området. Mötet kommer att äga rum lördagen 22/1 2022, kl 11:00 på Prästkragevägen 3 (fd fritidsföreningshuset numera Brf-hus).

 

2021-12-10: Stamgrävning i området är nu påbörjad.

 

2021-12-01: Just nu tar vi emot intresseanmälningar i området. Mer information kommer att publiceras löpande.

 

Avtal för fiberinstallation