Degerön

Projektstatus

Installation

 

2022-09-14: De flesta kunderna i området är igång och resterande installeras inom kort.

 

2022-01-04: Svetsning pågår och vi har nu anslutit de första kunderna.

 

2021-22-22: Blåsning färdig, nu påbörjar vi svetsning.

 

2021-12-20: Blåsning av stamfiber påbörjad.

 

2021-12-19: Sista sträckorna i tätorten är nu duktade.