Karlsby

Projektstatus

Beställ dina tjänster

2021-05-31: Alla kunder i tätorten som beställde anslutning under kampanjperioden har nu fått sin fiber installerad, sju månader före utsatt tid!

 

2021-05-17: Karlsby tätort är nästan färdigt, svetsning pågår och Skolbacken med flera aktiveras under veckan.

 

2021-04-30: Vi har nu grävt klart de sista delarna i Karlsby tätort. Kvarvarande hushåll kommer inom kort att bli kontaktade för installation och aktivering av fiberanslutningen.

 

2021-03-30: Grävning pågår.

 

2021-03-16: Efter ett litet uppehåll så är det nu snart dags för några sista kompletterande grävningar i Karlsby tätort. Om allt går enligt plan så kommer vi aktivera de sista hushållen under våren. Mer information kommer.

 

2020-12-22: God jul Karlsby! Första kunderna i Karlsby är aktiverade och kan nu surfa snabbt och stabilt via BoreNets fiber. Vi fortsätter arbetet med att ansluta resterande hushåll.

fiber

 

2020-12-14: Svetsning av stamnätet pågår

 

2020-07-06: Grävning pågår i Karlsby