Bona

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

 

2021-11-18: Vi har grävt färdigt i tätorten och just nu pågår blåsning av fiberkablar samt svetsning av stamnätet. Anslutning av kunder påbörjas inom kort.

2021-06-23: Grävning påbörjad.

2021-06-03: Grävning inne i samhället påbörjas inom en månad.

 

2021-04-21: Kunder ansluts successivt i takt med att nätet byggs ut.

 

2021-03-31: Fibernätet tänds upp, första kunderna i området är aktiverade.

2021-03-19: Grävning samt fiberblåsning pågår.

 

2020-09-01: Projektering av området pågår.