Driftstörning Borensbergs tätort

Publicerat av BoreNet den

2023-12-21 17.00: För tillfället har vissa av våra kunder i Borensbergs tätort problem med våra tjänster. Felavhjälpning pågår.