Strömavbrott

2023-12-06 14:15: Ett strömavbrott har medfört en mindre driftstörning i vårt nät som påverkar vissa kunders internet och TV-tjänst. Felsökning pågår och problemet förväntas vara avhjälpt inom kort. 2023-12-06 16:00: Både TV-tjänsten och Internet-tjänsterna ska nu vara åtgärdade.