Tjällmo södra

Projektstatus     2022-09-14: Stamfibern är på plats och nu blåser vi kundkablarna.   2022-04-29: Etapp 1 är nu färdiggrävd och duktad. Vi håller just nu på med kundprojekteringar längs sträckan och efter det är det dags att börja blåsa fiberkablarna.   2022-01-17: Vi har nu påbörjat grävning i området. Läs mer…

Stora Forsa

Projektstatus 2024-02-13: Utbyggnaden pågår för fullt.   2023-09-22: Välkomna på informationsmöte i Stora Forsa (Stora Forsa 639) den 26/9 kl.18:00. Där kommer ni att kunna ställa frågor till oss samt få information gällande den pågående fiberutbyggnaden i området. 2023-05-29: Projektering för fortsättning i området pågår.   2022-01-20: Efter önskemål från boende Läs mer…

Fågelsta

Projektstatus   2024-02-13: Grävning fortgår, stora delar av stamnätet börjar nu att ta form!   2023-09-15: Välkomna på informationsmöte i Fivelstad församlingshem den 19/9 kl.18:00. Där kommer ni att kunna ställa frågor till oss samt få information gällande den pågående fiberutbyggnaden i området.   2023-08-22: Grävning för stamnätet pågår.   Läs mer…

Ervasteby

Projektstatus     2022-04-29: Stora delar av stamnätet är nu färdiggrävt och vi börjar nu med att dukta sträckorna.   2022-01-18: Stamgrävning pågår. Mer information kommer att publiceras löpande.   Avtal för fiberinstallation