Tjällmo södra

Projektstatus     2022-09-14: Stamfibern är på plats och nu blåser vi kundkablarna.   2022-04-29: Etapp 1 är nu färdiggrävd och duktad. Vi håller just nu på med kundprojekteringar längs sträckan och efter det är det dags att börja blåsa fiberkablarna.   2022-01-17: Vi har nu påbörjat grävning i området. Läs mer…

Stora Forsa

Projektstatus 2022-01-20: Efter önskemål från boende i området har vi beslutat att ställa in mötet lördag 22 jan p.g.a. av rådande Covidsituation. Nytt datum för mötet meddelas senare. Tack för er förståelse.   2022-01-05: Vi kommer att hålla ett informationsmöte där vi presenterar våra utbyggnadsplaner för området. Mötet kommer att äga Läs mer…

Ervasteby

Projektstatus     2022-04-29: Stora delar av stamnätet är nu färdiggrävt och vi börjar nu med att dukta sträckorna.   2022-01-18: Stamgrävning pågår. Mer information kommer att publiceras löpande.   Avtal för fiberinstallation