Hagalund-Sörängen

Projektstatus 2022-09-14: Installationer i området pågår! 2022-04-29: Blåsning av kablar pågår!   2022-04-06: Grävning pågår!   2021-12-06: Områdesnätet är färdigt. Avtalen för fortsättning till stamnätet är nu inkomna så vi kommer att gräva detta så fort vädret tillåter. Mer information kommer att publiceras löpande.   2021-01-11: Grävning påbörjad. 2020-11-16: Projektering Läs mer…

Burnäset

Projektstatus 2021-05-11: Alla kunder i Burnäset kan nu surfa via BoreNets fiber. Vid frågor eller hjälp med att komma igång, vänligen kontakta oss på 0141-209700/info@borenet.se.   2021-04-30: Fibernätet tänds upp, första kunderna är nu aktiverade. 2021-04-21: Stamnätet svetsas, aktivering av området sker inom kort.   2021-03-30: Installationer pågår. 2021-03-03: Fiberblåsning Läs mer…

Bona

Projektstatus   2021-11-18: Vi har grävt färdigt i tätorten och just nu pågår blåsning av fiberkablar samt svetsning av stamnätet. Anslutning av kunder påbörjas inom kort. 2021-06-23: Grävning påbörjad. 2021-06-03: Grävning inne i samhället påbörjas inom en månad.   2021-04-21: Kunder ansluts successivt i takt med att nätet byggs ut. Läs mer…

Karlsby

Projektstatus 2021-05-31: Alla kunder i tätorten som beställde anslutning under kampanjperioden har nu fått sin fiber installerad, sju månader före utsatt tid!   2021-05-17: Karlsby tätort är nästan färdigt, svetsning pågår och Skolbacken med flera aktiveras under veckan.   2021-04-30: Vi har nu grävt klart de sista delarna i Karlsby Läs mer…