Telefoni problem.

Publicerat av BoreNet den

2022-08-19 14:00: Felet verkar nu vara avhjälpt.

2022-08-19 12:00: Vi har för tillfället bekymmer med vår telefoni.
Felsökning pågår.

Behöver ni komma i kontakt med oss ber vi er skicka ett mail till info@borenet.se.