Telefoni problem.

Publicerat av BoreNet den

2022-09-30 13:20: Felet är nu avhjälpt.

2022-09-30 13:00: Vi har för tillfället bekymmer med vår telefoni.
Felsökning pågår.

Behöver ni komma i kontakt med oss ber vi er skicka ett mail till info@borenet.se eller kontakta oss på facebook.