Burnäset

Projektstatus

 

Installation

2021-03-30: Installationer pågår.

2021-03-03: Fiberblåsning i området pågår.

2021-01-29: Duktning slutförd.

2021-01-26: Duktning påbörjad.

 

2020-12-22: Grävning slutförd. Arbete med duktning/fiberblåsning påbörjas Q1 2021.

 

2020-09-29: Grävning påbörjad.

2020-08-01: Projektering av området pågår.