Burnäset

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

 

2020-12-22: Grävning slutförd. Arbete med duktning/fiberblåsning påbörjas Q1 2021.

 

2020-09-29: Grävning påbörjad.

2020-08-01: Projektering av området pågår.