Bona

Projektstatus

Grävning - fiberblåsning

 

2021-03-31: Fibernätet tänds upp, första kunderna i området är aktiverade.

2021-03-19: Grävning samt fiberblåsning pågår.

 

2020-09-01: Projektering av området pågår.