Problem med mail-server

Publicerat av BoreNet den

2019-12-20 12:30: För tillfället har vi problem med en mail-server. Tekniker arbetar med att lösa problemet. Problemet åtgärdat 13:30.