Underhåll Epost

Publicerat av BoreNet den

2020-04-18 00.00: Under helgen sker underhållsarbete på epost-servrarna. En del driftstörningar kan förekomma. Vid problem med att komma åt sin epost, prova igen efter en liten stund.

Beräknas klart 2020-04-20 06.00.